Currentum fortsätter att växa i Väst genom ett nytt partnerskap med Fläkt Teknik i Karlstad. Inom ramen för installationsguppen Currentum drivs verksamheten fortsatt med Fläkt Tekniks eget varumärke, ledning och lokala förankring.

Fläkt Teknik har ett väletablerat varumärke inom ventilation i Karlstad och förstärker ventilationssidan inom Currentum i Västsverige. Bolaget grundades 1990 och har drygt 70 medarbetare och omsätter årligen nära 200 miljoner kronor.

– Att bli en del av Currentum ger oss ännu bättre möjligheter att växa samt att fortsätta vara det självklara valet. Vi kan erbjuda kunderna ett bredare tjänsteutbud och bättre geografisk täckning genom samarbeten med våra nya systerföretag. Att Currentum dessutom delar vår värdegrund: Ärlighet, Respekt och Ansvar (ÄRA) har varit direkt avgörande i våra förhandlingar. Partnerskapet kommer att stärka oss på flera sätt och inte minst genom ett nätverk av kompetenta kollegor över hela landet att utbyta erfarenheter med, säger Magnus Forsberg, VD Fläkt Teknik.

Fläkt Teknik arbetar med allt från utförandeentreprenader till totalentreprenader, många projekt i partnering, samt servicekontrakt. Bolaget projekterar, installerar och driftsätter anläggningar för luftbehandling i bland annat offentliga fastigheter, privata bostäder och kontor.

Genom partnerskapet med Fläkt Teknik fortsätter den lokala förankringen i Karlstad, som nu innefattar både Vent och VS (Tingvallastadens rör och Ibjerge Installation). Det blir också förstärkning och en komplettering med närliggande områden både söderut och österut.

– Det är jätteroligt att få hälsa Fläkt Teknik välkomna i gruppen. Det är ett fint bolag som arbetar efter samma principer som övriga i vår koncern, det vill säga nära sina kunder. Dessutom har de en väl fungerande serviceverksamhet vilket är något vi tror starkt på. Gemensamt stärker vi vår marknadstäckning här i Väst säger Hillevi Skötte från Currentum.

Genom partnerskapet omsätter Currentum cirka 2,2 miljarder kronor årligen och sysselsätter drygt 820 medarbetare.

Fler nyheter

Här kan du läsa fler tidigare artiklar om Currentum.