Installationsgruppen Currentum växer när koncernen Ipart med sex bolag ansluter. Bolagen förstärker Currentums erbjudande inom ventilation, VS, el och säkerhet i Väst- och Mellansverige.

– Vi är mycket glada att Ipart nu är en partner inom Currentum, de har i mångt och mycket arbetet mot samma mål som Currentum och vi delar syn på hur vi ska nå dit, berättar Hillevi Skötte, styrelseledamot i Currentum.

Från och med januari 2022 är Ipart en del av Currentum. Med sig tar Ipart de sex företagen SP-gruppen, Klimatentreprenad, Rörinstallationer, Ulvsby Rör, MeR El, och GÖREL. Bolagen med verksamhet inom VS, ventilation, el och säkerhet täcker geografiskt stora delar av Väst- och Mellansverige med kontor i Karlstad, Kristinehamn, Hällefors, Göteborg, Skövde, Örebro, Falun och Arvika. Ipart omsätter årligen cirka 350 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare.

I samband med förvärvet blir Roger Syversson ny VD för Ipart. Han är även en av grundarna av koncernen och ser fram mot den gemensamma tillväxtresa som väntar.

– Vår ambition från start har varit att skapa en installationsgrupp att räkna med i hela landet och genom att ta det här steget kommer vi närmare våra mål tillsammans med Currentum, säger Roger och fortsätter:

– Våra bolag har samarbete i fokus för att ta vara på synergier mellan verksamheterna och erbjuda det bästa för våra kunder. Nu får vi ännu fler systerföretag att samarbete med vilket stärker oss alla.

Genom förvärvet av Ipart får Currentum en ännu bredare geografisk täckning i Sverige. Ipart, och företagen som ingår, kommer att ha kvar sina egna starka varumärken och ledning för att behålla den lokala förankringen och kulturen. I och med förvärvet omsätter Currentum årligen cirka 2,5 miljarder kronor och sysselsätter drygt 900 medarbetare.

– Med lokal fysisk närvaro i Mellansverige kan vi skapa ännu starkare relationer med lokala aktörer på plats och tillsammans med Ipart fortsätta vår tillväxtresa med hela landet som arbetsplats, säger Hillevi Skötte, styrelseledamot i Currentum och VD för Ventab Partners.

Fler nyheter

Här kan du läsa fler tidigare artiklar om Currentum.