Project Description

Stångå Rörservice AB är ett av Östergötlands ledande företag inom vs-branschen och har drygt 60 anställda. Vi på Stångå Rörservice ger kvalitativ VS-service åt såväl kommuner, regioner, byggföretag, försäkringsbolag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar som till privatpersoner.